Look out because you are on a bad path

Privacy Policy

ESTINY


Niniejsza Polityka obowiązuje między Użytkownikiem niniejszej Witryny a właścicielem ESTINY i dostawcą tej Witryny. Niniejsza Polityka dotyczy naszego wykorzystania wszelkich zebranych przez nas danych w związku z korzystaniem z Witryny.


Podstawa prawna:

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest organizacja ESTINY.


Cel zbierania danych osobowych:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin itp.


Narzędzia analityczne:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizację ESTINY, w celu marketingowym.

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook.


Czas przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Prawa internauty:

  • Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  • Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook.
W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.”

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych. (krzysztof@estiny.pro)


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

W procesie przetwarzania danych osobowych, będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Formularze i checkboxy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę [nazwa firmy] z siedzibą w [adres firmy], w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.

W ESTINY dbamy o Twoją prywatność i dane osobowe, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zawsze była bezpieczna

Niniejsza polityka została przygotowana w celu zapewnienia zasad obowiązujących dla każdego, kto korzysta z naszej usługi i wie, w jaki sposób ich dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane przez nas. Przy zamawianiu lub rejestracji na naszej stronie, w stosownych przypadkach, możesz zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, numeru telefonu, informacji o karcie kredytowej lub innych danych. Gromadzimy również informacje od Ciebie, w momencie, gdy subskrybujesz biuletyn, odpowiadasz na ankietę, wypełniasz formularz lub podajesz informacje na naszej stronie.


DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE KOLEKCJONUJEMY:

Możemy prowadzić rejestr wszelkich komunikatów marketingowych, a także wszelkich form kontaktu.

Szczegóły odwiedzin naszej witryny, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane komunikacyjne oraz zasoby do których uzyskujesz dostęp.

Możemy również prowadzić rejestr Twojej aktywności na naszej stronie internetowej oraz listę funkcji do których masz dostęp zarówno w celach marketingowych jak i analitycznych.


PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej sieci i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.

Twoje dane mogą być udostępniane stronom trzecim, które są zainteresowane oferowaniem Ci zniżek / transakcji, które mogłyby być dla Ciebie korzystne. Użytkownik może zastrzec sobie prawo do nie przekazywania swoich danych stronom trzecim w celach marketingowych lub analitycznych, kontaktując się z nami pod adresem: krzysztof@estiny.pro

Nie dotyczy to partnerów hostingu witryn internetowych i innych podmiotów, które pomagają nam w prowadzeniu naszej witryny, prowadzeniu naszej firmy lub obsłudze klienta, o ile te strony zgadzają się zachować te informacje w tajemnicy. Możemy również ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że ich wydanie jest zgodne z prawem, egzekwować zasady naszej witryny lub chronić nasze, lub inne prawa, własność lub bezpieczeństwo. Jednak nieosobowe informacje o odwiedzających można przekazać innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Czasami, według naszego uznania, możemy włączać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na naszej stronie internetowej. Te witryny podmiotów zewnętrznych mają odrębne i niezależne zasady ochrony prywatności. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści i działania tych stron. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i przyjmujemy wszelkie opinie na temat tych stron.

Wyróżniamy się nie śledzeniem sygnałów oraz nie umieszczaniem plików cookies na Twoim urządzeniu, kiedy system Do Not Track (DNT) jest włączony. Należy również pamiętać, że zezwalamy na śledzenie zachowań stron trzecich.

Nie używamy zebranych informacji od dzieci poniżej 13 roku życia, które mogą być dla nich potencjalnie szkodliwe. Aby usunąć informacje o Twoim dziecku, skontaktuj się z następującym adresem e-mail - krzysztof@estiny.pro


Aby zachować zgodność z ustawą o ochronie danych, w przypadku naruszenia danych podejmiemy następujące działania:

Powiadomimy użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej

• W ciągu 7 dni roboczych

Powiadomimy użytkowników poprzez zawiadomienie na stronie

• W ciągu 7 dni roboczych


WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Możemy korzystać z informacji zebranych od Ciebie podczas rejestracji, dokonywania zakupów, zapisywania się do naszego biuletynu, odpowiadania na ankietę lub komunikacji marketingowej, przeglądania witryny lub używania innych funkcji witryny w następujących celach:

• Aby spersonalizować użytkownika i umożliwić nam dostarczenie rodzaju treści i oferty produktów, w których jesteś najbardziej zainteresowany.

• Aby ulepszyć naszą stronę internetową, dzięki czemu witryna będzie bardziej przyjazna.

• Aby umożliwić nam lepszą obsługę klienta w zakresie reagowania na zgłoszenia klienta.

• Aby administrować konkursami, promocjami, ankietami lub innymi funkcjami witryny.

• Aby szybko przetworzyć transakcje.

• Aby wysłać okresowe wiadomości e-mail dotyczące zamówienia lub innych produktów i usług.

Nigdy nie udostępnimy Twoich danych stronom trzecim, chyba że do celów marketingowych. Będą to dane statystyczne dotyczące komputera, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki oraz ogólnych działań i wzorców przeglądania. Dane te mogą również zawierać adresy e-mail, jeśli konsument wyrazi na to zgodę


PRZEPISY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI I KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Pobieramy od Ciebie adres e-mail w celu:

• Wysyłania informacji, odpowiedzi na pytania i / lub inne prośby lub pytania.

• Przetwarzania zamówienia i wysyłania informacji i aktualizacji dotyczących zamówień

• Przesyłania Ci dodatkowych informacji związanych z twoim produktem i / lub usługą.

• Wprowadzania na naszą listę mailingową lub kontynuacji wysyłania wiadomości e-mail do naszych klientów po wystąpieniu pierwotnej transakcji

W celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i komunikacji elektronicznej, wyrażamy zgodę na:

• NIE używanie fałszywych lub wprowadzających w błąd tematów lub adresów e-mail

• Identyfikowanie wiadomości jako reklamę, w uzasadniony sposób

• Dołączanie fizycznego adresu naszej siedziby lub siedziby głównej

• Monitorowanie usługi e-mail marketingu stron trzecich pod kątem zgodności (jeśli jest używany).

Jeśli w dowolnym momencie chcesz zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, możesz wysłać do nas e-mail na adres: support@estiny.pro


UJAWNIENIE TWOJEJ INFORMACJI:

Twoje dane mogą być przekazywane każdej osobie w naszej firmie, która może również obejmować wszelkie podmioty stowarzyszone.


MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE OSOBISTE INFORMACJE OSOBOM TRZECIM:

• Jeśli ESTINY zostanie przejęty przez inną firmę, wszelkie dane osobowe, które posiadamy, mogą zostać przekazane stronie trzeciej jako dane, takie jak dane klientów, dane o przychodach i wszelkie informacje biznesowe. W tym przypadku skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem i poinformujemy Cię o zmianach.

• Jeśli otrzymamy orzeczenie sądowe o ujawnieniu informacji o osobie lub grupie klientów objętych dochodzeniem, będziemy musieli przestrzegać przepisów prawa, podając swoje dane osobowe. Może to również obejmować dane o innych stowarzyszonych z nami organizacjach.


TWOJE PRAWA

Masz prawo nie zgodzić się na ujawnienie danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych lub analitycznych. Aby to zrobić, musisz skontaktować się z nami pod adresem: krzysztof@estiny.pro

W każdej chwili masz prawo do zmiany swoich danych osobowych lub danych profilu. Aby zobaczyć, musisz przejść do ustawień profilu.


TWOJE PRAWO DO INFORMACJI PRZETRZYMYWANYCH

Użytkownik może uzyskać dostęp do określonych obszarów Serwisu bez dostarczania jakichkolwiek Danych. Jednakże, aby korzystać ze wszystkich funkcji i funkcji dostępnych w Witrynie, użytkownik może być zobowiązany do podania określonych Danych.

Możesz ograniczyć korzystanie z plików cookie przez przeglądarkę internetową. Możesz to zrobić, korzystając z menu pomocy przeglądarki internetowej.


DOSTĘP DO INFORMACJI

Masz prawo dostępu do informacji, które zebraliśmy na Twój temat. Możesz poprosić o sprawdzenie szczegółów informacji, które posiadamy, wysyłając e-mail na adres: krzysztof@estiny.pro


ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

ESTINY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w zakresie, w jakim uzna to za konieczne lub w zakresie wymaganym przez prawo. Wszelkie zmiany będą natychmiast publikowane w Witrynie i uznaje się, że użytkownik zaakceptował warunki Polityki przy pierwszym użyciu Witryny po wprowadzeniu zmian.


WYKORZYSTANIE WITRYNY PRZEZ DZIECI

Nasze usługi dedykujemy graczom w każdym wieku, jednak osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z naszych usług, jeśli ich rodzic wyrazi na to zgodę. Nie bierzemy odpowiedzialności za potencjalną stratę finansową. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za działania swoich dzieci.


UŻYWAMY PLIKI COOKIE DO:

• Zapewnienia użytkownikowi jak najlepszych doświadczeń podczas korzystania ze strony

• Zrozumienia i zapamiętania preferencji użytkownika dotyczących przyszłych wizyt.

• Śledzenia reklam.

• Zebranie zagregowanych danych na temat ruchu w witrynie i interakcjach z witrynami, aby w przyszłości oferować lepsze doświadczenia i narzędzia. Możemy również korzystać z zaufanych usług stron trzecich, które śledzą te informacje w naszym imieniu.

Za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie, lub gdy wszystkie pliki cookie są wyłączane, możesz zdecydować na ich wyłączenie. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki (np. Internet Explorer). Każda przeglądarka jest trochę inna, więc spójrz na menu Pomoc przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak poprawnie zmodyfikować pliki cookie.

Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, niektóre funkcje zostaną wyłączone, ale nie wpłynie to na wygodę użytkownika, jednak niektóre transakcje przyszłościowe nie będą tak skuteczne, jak w przypadku włączonych plików cookie. Nadal możesz składać zamówienia, jeśli Twoje pliki cookie są wyłączone.

„Cookies” to małe pliki, które są przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie jest używany głównie do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ofercie online.


KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności możesz skontaktować się z nami, korzystając naszego adresu e-mail krzysztof@estiny.pro